Radonica – wspomnienie zmarłych w tradycji prawosławnej

Zdjęcie: Krajobraz Ukrainy, Canva

Khrystos Voskrese! (Христос Воскресе!) To pozdrowienie wiernych cerkwi prawosławnej, którzy w drugi wtorek po dniu Zmartwywstania Pańskiego (11 maja 2021 roku) świętują nabożeństwo wspomnienia zmarłych zwane Radonicą. Jest to święto o bogatej i długiej tradycji wywodzące się z czasów kościoła starożytnego, a także czasów przedchrześcijańskich kiedy miało związek z prośbami o urodzaj.

Święto jest obchodzone m. in. w Rosji, na Ukrainie, Białorusi oraz w niektórych regionach Polski. Nazwa święta pochodzi od radości, a dokładnie radosnej nowiny jaką jest Zmartwychwstanie Chystusa. Radosna wiadomość niesie się pośród wszystkich człoków cerkwi prawosławnej, także zmarłych – podczas wizyty na cmentarzach zmarłym przekazywana jest ona pozdrowieniem Khrystos Voskrese! Ma to związek z wierzeniem, że zmarli nie przestają być członkami cerkwi, a także są obecni w sercach żywych. Podczas wspominania zmarłych nad grobami śpiewane są pieśni (psalmy).

Zdjęcie: Ukraina, Canva

Akapit Akapit Akapit

Na Ukrainie bardziej rozpowszechnioną nazwą są Grobky lub Provody, których nazwa pochodzi od prowadzenia do grobu Pańskiego. Ciekawą tradycją kultywowaną w niektórych regionach jest przynoszenie w niedzielę po Wielkanocy jedzenia (najczęściej jajek lub cukierków) na cmentarze, aby wspólny posiłek zjeść razem wspominając zmarłych. Odpowiednikiem Radonicy w kościele katolickim jest Święto Zmarłych obchodzone 2 listopada.

Komentarze (1) “Radonica – wspomnienie zmarłych w tradycji prawosławnej

Zostaw komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *